TAULES

Repassar les taules amb música, una bona manera i a més a més amb les lletres!

Et demano les taules?

Comprova si saps les taules.


CONTROL DE TAULES. Tu tries el temps de resposta. Endavant!!

Repassa la multiplicació per una xifra. Vosaltres trieu les operacions a resoldre.